Voorwaarden 2022

 

Deelnamevoorwaarden voor de 7 Uren Rally 2022 kunt u ook hier als PDF te downloaden.

 

Deelname staat open voor klassieke automobielen van 30 jaar en ouder.

In 2022  zal de 7 Uren Rally worden gereden onder auspiciën van de Nederlandse Historische Rally Federatie. www.nhrf.nl.

Uw automobiel dient te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en heeft een geldig APK  
keuringsbewijs (indien van toepassing). Uiteraard dient de auto minimaal volgens de wet
motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn. U dient zelf te controleren of de polis van uw verzekeringsmaatschappij voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten als bv. de 7 Uren Rally. Een enkele verzekeringsmaatschappij kan deelname aan regelmatigheidritten uitsluiten of onder bepaalde aanvullende voorwaarden verzekeren. Tevens dient een ongevallen inzittende verzekering afgesloten te zijn. Zie www.nhrf.nl.

 

De vrijwaringverklaring dient voor de start getekend worden door de bestuurder en navigator. Er zal geen technische keuring gehouden worden. 

Klasse
Als ervaren equipe schrijft u zich in voor de sportklasse voor zeer ervaren rijders is er een expert klasse. 
Voor de gezelligheidsrijders of de minder ervaren rijders is er de toerklasse. Heeft u geen klassieker, 
dan is er een aparte/open expert/sport en toer klasse voor de youngtimers vanaf het bouwjaar 1992.

 


Inschrijven
Acceptatie van inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van betaling. Hoe eerder uw betaling is ontvangen, hoe lager uw startnummer wordt. Inschrijven is mogelijk tot 12 juni 2022 (uw betaling moet dan op onze bankrekeningnummer zijn bijgeschreven) of eerder, indien het maximum toe te laten deelnemers is bereikt. Indien u zich inschrijft, gaat u automatisch akkoord met de deelname voorwaarden.

Kosten
Het inschrijfgeld voor de 22 editie van de 7 Uren Rally bedraagt €225 per equipe. 
Hiervoor ontvangt de deelnemende equipe: 
    
•    twee (ochtend/middag) sets routeboeken;    
•    alle overige wedstrijd bescheiden;
•    twee rallyborden en stickers;
•    koffie of thee met wat lekkers voor de start;
•    een volledig verzorgde lunch;
•    een uitgebreid buffetdiner;
•    de uitleg na afloop van de rit.

 

Meetapparatuur
Toegestaan zijn zowel mechanische als elektronische meetapparatuur. GPS navigatiesystemen zijn in geen enkele vorm toegestaan.

Betaling
Uw inschrijfgeld moet uiterlijk 1 juni  2022 op onze bankrekeningnummer zijn bijgeschreven. 
Het rekeningnummer is IBAN NL67 RABO 0183 667 476  t.n.v. Stichting RallyControl te Zwolle.  Vermeld bij uw betaling 'De 7 Uren Rally 2022 plus de namen van de bestuurder en navigator. Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. Indien, door het bereiken van het maximale aantal deelnemers, uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd volgt volledige restitutie.


Annulering
Indien u na inschrijving  door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rit wordt het volgende gerestitueerd:

 

  van 1 april tot 15 mei 2022: 50% restitutie van het inschrijfgeld 

 

   na 15 mei 2022: geen restitutie en indien niet betaald, zal € 50,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.


Wel is het mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in te laten schrijven indien u geen recht hebt of gebruik maakt van de restitutie.

 

Als er sprake is van verschuivingen van de ene rally naar een latere rally dan zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden niet van toepassing en volgt er geen restitutie. 

 

Overmacht
De organisatie betaalt een deel, afhankelijk van de gemaakte kosten ,van het inschrijfgeld terug, indien het evenement door overmacht – voor aanvang van het evenement – niet door kan gaan. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid 
(al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, Corona, BSE, enzovoort.